zondag 6 november 2011

Wordt het kinderboek doodgechat?

Op donderdag 10 november geeft Jan Van Coillie een boeiende voordracht over nieuwe trends in de jeugdliteratuur.

Hij gaat in op nieuwe evoluties binnen de kinder- en jeugdliteratuur en hij zoekt verbanden met ruimere maatschappelijke veranderingen.

Jan Van Coillie is professor in de jeugdliteratuur.
Hij verwierf ruime bekendheid met zijn bloemlezingen met jeugdpoëzie (o.m. De dichter is een tovenaar en Met duizend blote ogen) en met het inspiratieboek Leesbeesten en boekenfeesten.

Deze voordracht richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor lezen met en voor kinderen en jongeren.
Van Coillie geeft een actueel beeld van de kinderboekenmarkt, leuke ideeën om thuis en in de klas samen met kinderen met boeken te werken en vele tips om het juiste boek voor het juiste kind te kiezen.

De toegang is gratis
Aanvang om 19 uur
Hoofdbibliotheek Vanackerestraatstyle="LINE-HEIGHT: 1.5em">div

0 reactie(s):