zaterdag 14 juni 2014

Hoe vind ik informatieve boeken terug in de bib?

De informatieve boeken voor volwassenen staan al een paar jaar volgens een systeem met kleuren en icoontjes. Hoe ga je te werk bij het zoeken van een boek in het rek?


1. We zoeken het boek op in de catalogus. In dit geval zoeken we het boek Wine basics van Reinhardt Hess.2. We klikken de titel van het boek aan in de lijst met zoekresultaten. Nu komen we op de individuele beschrijving van het boek. Met rechts in beeld de knop 'Waar staat het?' We klikken erop.3. Er klapt een venstertje open met informatie over de beschikbaarheid (is het boek aanwezig?), de bibliotheekafdelingen die het in de collectie hebben (hier Hoofdbibliotheek en Wijnberg) én de rubriek waar het boek staat opgesteld. We onthouden alleen het kleur, het icoontje en de rubrieken die rechts van het icoontje staan. 'Dranken - Rookwaren' verwijst in dit voorbeeld naar wat in het vet op het etiket staat, de onderrubriek 'Wijn' staat in gewone belettering op het etiket.4. Nu gaan we op zoek in de bibliotheek zelf. De verschillende rubrieken herkennen we aan de pancartes. We zoeken eerst het juiste kleur.5. Bij het kleur zoeken we het juiste icoontje. Bij eenzelfde icoontje staan de rubrieken in alfabetische volgorde.6. Ook de tabbladen die verwijzen naar de rubrieken vinden we dus in alfabetische volgorde in het rek.7. Bij het juiste tabblad zoeken we naar de onderrubriek. Op hun beurt staan ook de onderrubrieken alfabetisch.8. Hebbes!Nog problemen? Spreek gerust een bibliotheekmedewerker aan.

0 reactie(s):